Best 4 Baby - Ομηρόλης

Best 4 Baby - Ομηρόλης

Όροι χρήσης

  

Εισαγωγή

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις (όπως αυτοί διαμορφώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα) διέπουν την χρήση αυτής της ιστοσελίδας και της σύμβασης που διαμορφώνεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Οι Όροι αυτοί αποτελούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών(«εσείς», «ο πελάτης»), και της BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ(«εμείς», «εμάς», «ο Προμηθευτής»), σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από εμάς μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 
Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας ή/ και προχωρώντας σε αγορές μέσω αυτής, συμφωνείτε αυτομάτως με τους ‘Όρους αυτούς και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και αναντίρρητα τους όρους που εδώ διατυπώνονται χωρίς καμία εξαίρεση. Αν διαφωνείτε με τους Όρους, μη προβείτε σε κάποια παραγγελία.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.

 

Επωνυμία

Ομηρόλης ΟΕ

 

Διακριτικός τίτλος

Best4baby

Έδρα
Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 35

 

Διεύθυνση επικοινωνίας

Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 35, 713 04 Ηράκλειο-Κρήτη

Τηλ. 2810 311670

E-mail: info@best4baby.gr

 

 

Χρήση της ιστοσελίδας

Οι Όροι που τίθενται σε αυτή τη σελίδα είναι οι μόνοι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.best4baby.gr και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εκτός και αν έχει προηγηθεί έγκαιρη και γραπτή συμφωνία μεταξύ μας.

 Συμφωνείτε ότι, αποστέλλοντας την παραγγελία σας από την ιστοσελίδα, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους. Οι Όροι αυτοί είναι σημαντικοί αφού έχουν ως στόχο να προστατέψουν τα νόμιμα δικαιώματά σας, ως πολύτιμοι για εμάς πελάτες και να προστατέψουν τα δικά μας δικαιώματα ως εταιρία, καθώς και να δημιουργήσουν μια νόμιμη αμοιβαία συμφωνία μεταξύ μας.

Ρητά συμφωνείτε ότι:
α. Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μόνο για νόμιμες παραγγελίες
β. Δεν θα προβείτε σε καμία κερδοσκοπική, ψευδή και δόλια παραγγελία. Αν έχουμε βάσιμες υποψίες ότι έχετε προβεί σε τέτοιου είδους παραγγελίες, θα ακυρώσουμε την παραγγελία και θα ενημερώσουμε τις αρμόδιες Αρχές.
γ. Οφείλετε να δώσετε σωστά και ακριβή στοιχεία (ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας) και να αποδέχεστε τη χρήση των στοιχείων αυτών από μέρους μας σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί (δείτε και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
δ. Αν δεν μας δώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, είναι πιθανό να μην μπορούμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας. Επιπλέον κόστη που πιθανώς προκύπτουν από λανθασμένα στοιχεία επιβαρύνουν τον πελάτη.

Με την αποστολή της παραγγελίας σας, εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και νομικά ικανοί να προβείτε σε δεσμευτικές πράξεις.

 

 

Περιορισμένη άδεια

Η BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων αυτής. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες οι υποσημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρών.

 

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στο site προσφέρονται προς πώληση υπό την επιφύλαξη ότι κατά το χρόνο λήψης της παραγγελίας σας εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή δεν είναι δυνατή η παραγωγή/προμήθειά του, διατηρούμε το δικαίωμα να σας δώσουμε πληροφορίες για κάποιο υποκατάστατο προϊόν, ίσης και ανώτερης ποιότητας και αξίας το οποίο μπορείτε να αγοράσετε. Αν δεν θέλετε να προβείτε σε αγορά άλλου προϊόντος, θα σας επιστρέψουμε το ποσό το οποίο έχετε πιθανώς χρεωθεί.

 

 

Άρνηση εκτέλεσης παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε κάποια παραγγελία ή να αρνηθούμε την εκτέλεση κάποιας παραγγελίας αφού την παραλάβουμε ή αφού σας έχουμε αποστείλει την Αναφορά Λήψης Παραγγελίας, σύμφωνα με τη δική μας διακριτική ευχέρεια και χωρίς να έχουμε κάποια υποχρέωση σε εσάς ή σε τρίτους για την αιτία της άρνησης.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποσύρουμε κάποιο προϊόν οποιαδήποτε στιγμή, ή να προβούμε σε αλλαγή ή διαγραφή υλικού και περιεχομένου

Τίποτα από αυτούς τους όρους δεν αντιτίθεται στα νόμιμα δικαιώματά σας.

 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Η BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ, στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας εύκολα και γρήγορα. Η ευθύνη για την επιλογή του προϊόντος και την καταλληλόλητά του για τους σκοπούς σας είναι αποκλειστικά δική σας. Θέλοντας όμως να καλύψουμε ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας, προσφέρουμε τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων.
Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει κάποιο προϊόν ή σειρά προϊόντων από εμάς, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή τηλεφωνικά, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών και να λάβετε πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας, επιστρέφοντας το προϊόν ή τα προϊόντα στην αρχική του(ς) κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται για προϊόντα που έχουν παραχθεί ή προσαρμοστεί στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες, για προσωποποιημένα προϊόντα (όπως για παράδειγμα η προίκα και τα έπιπλα με το μονόγραμμά σας), για προϊόντα που δεν επιστρέφονται για λόγους υγιεινής ή για προϊόντα που αγοράζετε από κάποιο κατάστημα. Επίσης, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για τα έπιπλα, όταν αυτά έχουν ήδη συναρμολογηθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης πρέπει να μας ειδοποιήσετε για τη επιθυμία σας, στέλνοντάς μας e-mail στο info@best4baby.gr, εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από εσάς. Στη συνέχεια μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν με έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στη Πολιτική Επιστροφών (δείτε παρακάτω στο άρθρο «Πολιτική Επιστροφών»). Οποιοδήποτε κόστος προκύπτει για την επιστροφή προϊόντων, επιβαρύνει τον πελάτη.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα πρέπει να φροντίζετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε σύμφωνα με το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση, όσο αυτά βρίσκονται στην κατοχή σας ώστε να βρίσκονται στην αρχική τους (εργοστασιακή) κατάσταση. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε εμάς σε κατάσταση που να μπορούν να πωληθούν, στην αρχική τους συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών χρήσεων/ εγγράφων  που τα ακολουθούν.
Για την αγορά επίπλων, σας προτείνουμε, όπου αυτό είναι εφικτό, να βλέπετε τα προϊόντα πριν τα αγοράσετε. Το ξύλο είναι φυσικό υλικό και είναι πιθανό η εικόνα στην ιστοσελίδα να διαφέρει από το προϊόν στο κατάστημα και από το τελικό προϊόν που εσείς θα παραλάβετε. Σας συμβουλεύουμε επίσης, να μετράτε σωστά τις διαστάσεις από όπου θα περάσουν τα έπιπλα μέσα στο χώρο σας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ένα προϊόν που επιστρέφεται δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση του ιδίου.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν αντιτίθεται στα νόμιμα δικαιώματά σας.

 

Παράδοση

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν με τους τρόπους που περιγράφονται στην «Παράδοση». Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εκτελέσουμε την παραγγελία των προϊόντων έως την ημερομηνία παράδοσης που έχει τεθεί στην Επιβεβαίωση της Παραγγελίας ή αν δεν διευκρινίζεται ακριβώς η ημερομηνία παράδοσης, εντός 30 ημερών από την ημέρα που σας αποστέλλουμε την Αναφορά Λήψης Παραγγελίας, εκτός και αν συντρέχουν αστάθμητοι παράγοντες ή λόγοι ανωτέρας βίας.

Λόγοι καθυστέρησης κάποιας παράδοσης μπορεί να αποτελούν:
•    Η διαμόρφωση προϊόντων στα μέτρα σας
•    Αστάθμητοι και απρόβλεπτοι παράγοντες
•    Η περιοχή της παράδοσης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσουμε την παράδοση της παραγγελίας σας, θα σας κρατήσουμε ενήμερους και θα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ της παράδοσης της παραγγελίας την νέα ημερομηνία παράδοσης ή της ακύρωσης της παραγγελίας με επιστροφή των χρημάτων σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι παραδόσεις δεν γίνονται Σάββατο ή Κυριακή.


Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα προϊόντα που παραγγέλνετε χωράνε στο σπίτι σας ή στο χώρο που θέλετε να τα παραδώσουμε. Αν το προϊόν δεν χωράει, μπορείτε να αποδεχτείτε την παράδοση ή να επιστρέψετε το προϊόν, με δική σας χρέωση (δείτε την Πολιτική Επιστροφών).

 

Αδυναμία Παράδοσης

Αν δεν μπορέσουμε να σας παραδώσουμε, θα βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να αφήσουμε το δέμα σας. Αν δεν μπορέσουμε να βρούμε ένα τέτοιο μέρος, τα προϊόντα θα επιστραφούν σε εμάς. Δεν θα αφήσουμε κάποιο σχετικό σημείωμα για το πώς θα παραλάβετε τα προϊόντα σας. Είναι πιθανό να χρειαστεί να σας χρεώσουμε με κόστη αποθήκευσης και εκ νέου αποστολής την παραγγελίας σας. Τέτοια κόστη διευκρινίζονται στον Οδηγό Εξόδων Αποστολής.

 

 

Κυριότητα - Κίνδυνος

Μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος της αγοράς του προϊόντος και των τυχόν λοιπών εξόδων (μεταφορικά κλπ.) η εταιρεία μας διατηρεί την κυριότητα του προϊόντος, η οποία μεταβιβάζεται σε εσάς με την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

 

 

Τιμές και Τρόπος Πληρωμής

Οι τιμές των προϊόντων είναι αυτές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα, εκτός από περιπτώσεις προφανούς λάθους. Παρ’ όλο που προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ότι οι τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα είναι σωστές, λάθη μπορεί να προκύψουν. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε λάθος τιμή για κάποιο από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε την επιλογή να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία με την σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Αν η επικοινωνία μαζί σας είναι αδύνατη, η παραγγελία θα θεωρηθεί άκυρη και αν έχετε προχωρήσει σε πληρωμή των προϊόντων της παραγγελίας, τα χρήματά σας θα επιστραφούν.
Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας παραδώσουμε προϊόντα στη λανθασμένη (μικρότερη) τιμή (ακόμα και αν έχουμε στείλει την Αναφορά Λήψης της Παραγγελίας) αν το λάθος στη τιμή είναι εμφανές και θα μπορούσε εύκολα να αναγνωριστεί και από εσάς ως λάθος.
Οι τιμές στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία θα προστεθούν στο σύνολο της παραγγελίας σας σύμφωνα με τον Οδηγό Εξόδων Αποστολής.

Οι τιμές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν είναι απαραίτητα οι ίδιες με τις τιμές των φυσικών καταστημάτων μας, ούτε μπορεί να πραγματοποιηθεί η αλλαγή κάποιου προϊόντος που έχει αγοραστεί από το φυσικό μας κατάστημα με κάποιο άλλο προϊόν από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας ή και το αντίστροφο.


Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση. Στη περίπτωση αυτή, οι αλλαγές (εκτός και αν πρόκειται για λάθος όπως διευκρινίζεται παραπάνω) δεν επηρεάζουν παραγγελία για την οποία έχετε ήδη λάβει την Επιβεβαίωση της Παραγγελίας.
Εφόσον έχετε επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμείτε και θέλετε να προχωρήσετε με την αγορά των προϊόντων που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών σας, το επόμενό σας βήμα είναι να προχωρήσετε με την πληρωμή της παραγγελίας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει:
1. Να εγγραφείτε στο σύστημά μας και στη συνέχεια με τα στοιχεία σας να συνδεθείτε
2. Να συμπληρώσετε σωστά τα στοιχεία αποστολής της παραγγελίας και να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής
3. Αν επιλέξετε η πληρωμή να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, τότε θα μεταφερθείτε σε ασφαλή τοποθεσία για να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας.
4. Αν επιλέξετε η πληρωμή να γίνει με αντικαταβολή, τότε ολοκληρώνετε την παραγγελία σας.
5. Αφού αποστείλετε την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα e-mail Αναφοράς Λήψης της Παραγγελίας, που σημαίνει ότι λάβαμε την παραγγελία σας και την επεξεργαζόμαστε.
6. Τέλος, για να ισχύσει η παραγγελία σας, θα πρέπει να έχετε λάβει από εμάς την Επιβεβαίωση της Παραγγελίας.

Μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτικές κάρτες Visa, MasterCard.

Για την ασφάλειά σας, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα κρυπτογραφούνται. Η εξουσιοδότηση για την πληρωμή πρέπει να γίνει την στιγμή της παραγγελίας. Η πιστωτική σας κάρτα θα χρεωθεί όταν τα προϊόντα αποσταλούν σε εσάς.

Για την απαιτούμενη ασφάλεια της πληρωμής σας, οι πληρωμές γίνονται μέσω του site της Eurobank Τράπεζας.

Η πιστωτική σας κάρτα υπόκειται σε εξουσιοδότηση και έλεγχο ισχύς από τον εκδότη της κάρτας. Σε περίπτωση που ο εκδότης σας δεν μπορεί να εξουσιοδοτήσει την πληρωμή σε εμάς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης και πιθανώς να μην μπορούμε να συνάψουμε σύμβαση με εσάς.

Αν επιλέξετε ως μέθοδο πληρωμής την αντικαταβολή, τα προϊόντα έρχονται σε εσάς μέσω courier ή μεταφορική και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο την στιγμή της παραλαβής.

 

Υπάρχουν ορισμένα προϊόντα τα οποία φέρουν ειδική σήμανση και για τα οποία λόγω του ότι πρέπει να γίνουν εισαγωγή από το εξωτερικό, υπόκεινται σε τρόπο πληρωμής αποκλειστικά και μόνο με πιστωτική κάρτα.

 

 

 

Πολιτική Επιστροφών - Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Γενική πολιτική: Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σε χρονικό διάστημα όπως αναφέρεται στη παράγραφο «Δικαίωμα Υπαναχώρησης», θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς στέλνοντάς μας e-mail στο info@best4baby.gr.

Παρακαλούμε όπως επιστρέψετε το προϊόν πίσω σε εμάς, με δική σας ευθύνη, το συντομότερο δυνατό, στη διεύθυνση (BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ-Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 35-713 04 Ηράκλειο-Κρήτη). Το κόστος επιστροφής των προϊόντων σε εμάς κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιβαρύνει τον πελάτη.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για την παραπάνω διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2810 311670.

Αλλαγή ή επιστροφή προϊόντων σε κατάστημα BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ: Η γενική πολιτική επιστροφών που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να τροποποιηθεί ως παρακάτω σε περίπτωση που έχετε πρόσβαση σε κάποιο κατάστημα BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε προσωπικά να επιστρέψετε το προϊόν σε κάποιο κατάστημα BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ, με δική σας ευθύνη και να το παραδώσετε στο προσωπικό του καταστήματος, αφού έχετε επικοινωνήσει προηγουμένως με τον υπεύθυνο του καταστήματος.

Θα εξετάσουμε πλήρως το προϊόν που επιστρέψατε και θα σας ενημερώσουμε για το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων σας, αν αυτό υφίσταται. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατό (σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα που μας ειδοποιήσατε για την επιστροφή των προϊόντων). Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει στην πιστωτική κάρτα που αρχικά μας δώσατε για την χρέωση της παραγγελίας κατά την αγορά. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την επιστροφή του προϊόντος βαραίνει εσάς καθώς και τα κόστη επιστροφής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη, όπως διευκρινίζεται και παραπάνω.

Για προϊόντα που έχουν καταστραφεί, ή δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτή που τα παραλάβατε, ή έχουν χρησιμοποιηθεί δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν αντιτίθεται στα νόμιμα δικαιώματά σας.

 

 

 

Πολιτική Επιστροφών - Ελαττωματικά προϊόντα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιο προϊόν που παραλάβατε δεν ανταποκρίνεται στη Σύμβαση τη στιγμή της παράδοσης, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2810 311670 ή στείλτε μας e-mail στην διεύθυνση info@best4baby.gr με λεπτομέρειες από το προϊόν και το ελάττωμα του.
Θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην διεύθυνση BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ – Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 35 – 713 04 Ηράκλειο –Κρήτη, με χρέωση σύμφωνα με τον Οδηγό Εξόδων Αποστολής.

Θα εξετάσουμε προσεκτικά το προϊόν και θα σας ειδοποιήσουμε για το δικαίωμά αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων (αν έχετε) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα προωθήσουμε την διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή αντικατάστασης του προϊόντος το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το πολύ μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα που θα σας στείλουμε το e-mail επιβεβαίωσης του δικαιώματος σας για αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.
Για προϊόντα που επεστράφησαν από εσάς λόγω ελαττώματος, αν όντως υπάρχει, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματά σας, ακόμα και το ποσό που χρεωθήκατε για την επιστροφή του προϊόντος σε εμάς.
Κανένας από τους παραπάνω όρους δεν αντιτίθεται στα νόμιμα δικαιώματα σας.

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής είναι ιδιοκτησία της BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ.  Τα σήματα της εταιρείας, και τα πάσης φύσεως διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας είναι ιδιοκτησίας της BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ και  κανείς τρίτος δεν έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

 

 

 

Γραπτή Επικοινωνία

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι η μεταξύ μας επικοινωνία πρέπει να γίνεται γραπτώς. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail και θα σας δίνουμε πληροφορίες αναρτώντας σημειώσεις στην ιστοσελίδα μας. Για τους όρους της σύμβασης, συμφωνείτε με αυτή την ηλεκτρονική μέθοδο επικοινωνίας και αποδέχεστε ότι όλες οι συμβάσεις, πληροφορίες, ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συμμορφώνονται σε όλες τις νομικές απαιτήσεις. Ο όρος αυτός δεν αντιτίθεται στα νόμιμα δικαιώματά σας.

 

Περιγραφές

Την στιγμή της έκδοσης της ιστοσελίδας όλες οι περιγραφές προϊόντων είναι ακριβείς, λάθη και παραλείψεις είναι αποδεκτά. Η αναπαράσταση των χρωμάτων είναι κατά προσέγγιση, εξαιτίας των περιορισμών που προκύπτουν από τις διαδικασίες φωτογράφησης και εκτύπωσης. Οι μετρήσεις διαστάσεων και βάρους είναι κατά προσέγγιση.

 

 

Μεταβολές

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε και να τροποποιούμε τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίηση τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

 

Περιορισμός ευθύνης

Η BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ, οι υπάλληλοί της ή άλλοι αντιπρόσωποι της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημιάς περιουσίας και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας συνδεδεμένης, ανεξαρτήτως εάν η BEST4BABY-ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΟΕ είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα – Λοιποί όροι

Οι συμβάσεις που  για την αγορά προϊόντων μέσα από αυτή την ιστοσελίδα διέπονται αποκλειστικά από την ελληνική νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που απορρέει από το παρόν αρμόδια δικαστήρια προς επίλυσή της ορίζονται  αποκλειστικά τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας κριθεί ανίσχυρος ή ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, αυτό δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγής μαζί της. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικώς το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

 

 

Τα σχόλια ας είναι ευπρόσδεκτα. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε τα σχόλιά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή γράφοντας μας στο: info@best4baby.gr